نخستین همایش ملی توانمندی‌ها و چشم انداز شرکت‌های دانش بنیان برگزار می‌شود