تصاویر نخستین گردهمایی آسیایی طراحان،سازندگان و تولید کنندگان و صادرکنندگان صنعت ساختمان