عقد تفاهم نامه همکاری فی مابین جناب آقای دکتر عالمی طراح موتور جستجوگر و سازمان تجارت بین الملل

عقد تفاهم نامه همکاری فی مابین جناب آقای دکتر عالمی طراح موتور جستجوگر و سازمان تجارت بین الملل

عقد تفاهم نامه همکاری فی مابین جناب آقای دکتر عالمی طراح موتور جستجوگر و سازمان تجارت بین الملل

این جلسه که با حضور جناب آقای دکتر عالمی و همکاران محترمشان تشکیل گردید، پیرامون فعالیت های شرکت در حوزه و سامان دهی فناوری الکترونیک و با استفاده از فضای مجازی در جهت پیشرفت و معرفی هر چه بیشتر محصولات و خدمات ایرانی در حوزه بین الملل مذاکره و با عقد تفاهم نامه همکاری فی مابین جناب آقای دکتر عالمی و جناب آقای طسوجی مدیریت سازمان تجارت بین الملل، کار گروه رسانه و تبلیغات بین المللی آغاز به کار کرد.