عقد تفاهم نامه همکاری سازمان تجارت بین الملل و اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان تهران

عقد تفاهم نامه همکاری سازمان تجارت بین الملل و اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان تهران

عقد تفاهم نامه همکاری سازمان تجارت بین الملل و اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان تهران

این جلسه که با حضور سرکار خانم استاد رضایی، مدیر عامل اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان تهران در دفتر سازمان تجارت بین الملل تشکیل گردید، پیرامون تنوع محصولات و ظرفیت تولید صنایع دستی استان تهران و کل کشور بحث و بررسی انجام و تفاهم نامه همکاری سازمان تجارت بین الملل و اتحادیه صنایع دستی استان تهران در جهت صادرات محصولات صنایع دستی کشور منعقد گردید .
همچنین در این جلسه، سرکارخانم استاد رضایی به سمت دبیر کارگروه صنایع دستی سازمان منصوب و همکاری دو جانبه در خصوص معرفی تولیدکنندگان برتر کشور و محصولات صنایع دستی ایران در حوزه بین الملل آغاز گردید.