بازدید از مجموعه هلدینگ کهن، بزرگترین مجموعه تولید گل شاخه بریده و گیاهان تزئینی و آپارتمانی کشور

بازدید از مجموعه هلدینگ کهن، بزرگترین مجموعه تولید گل شاخه بریده و گیاهان تزئینی و آپارتمانی کشور

بازدید از مجموعه هلدینگ کهن، بزرگترین مجموعه تولید گل شاخه بریده و گیاهان تزئینی و آپارتمانی کشور

این جلسه که توسط هیئتی متشکل از جناب آقای طسوجی آذر (مدیر عامل سازمان تجارت بین الملل)، جناب آقای امیری( مدیر اجرایی سازمان)، جناب آقای امین علیف (نماینده کشور داغستان در بازرگانی فدراسیون روسیه در ایران)، جناب آقای دکتر صادقی ( نماینده حقوقی وزارت صمت) از طرف سازمان تجارت بین الملل و جناب آقای زعیم ( مدیر فروش و بازاریابی هلدینگ) و جناب آقای موسوی نیا (مدیرعامل هلدینگ) و جناب آقای ایرانشاهی (عضو هیئت مدیره هلدینگ) و جناب آقای دهقان (نماینده شرکت هواپیمایی وارش) تشکیل شد.
پیرامون صادرات گل شاخه بریده و گیاهان تزئینی و آپارتمانی به فدراسیون روسیه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .
همچنین طی بازدید از سالن ها و گلخانه های هلدینگ، جناب آقای مهندس موسوی نیا، توضیحات جامع از مراحل تولید و تکثیر و شرایط نگهداری گیاهان را در اختیار جناب آقای علیف و جناب آقای طسوجی آذر قرار دادند.
در انتهای جلسه، جناب آقای کاپیتان دهقان، نماینده شرکت هواپیمایی وارش، آمادگی این شرکت هواپیمایی را در جهت حمل از مبداء تا مقصد را اعلام و تفاهم نامه اولیه چهار جانبه فی مابین هلدینگ کهن و هواپیمایی وارش و نماینده اقتصادی فدراسیون روسیه و سازمان تجارت بین الملل منعقد گردید.